Ματαρóα, 1945

Aπó τον μúθο στην ιστορíα

16 €
Collection et numéro :  HC 
Année de parution :  2018
Éditeur(s) :  Éditions Asini / Εκδόσεις ασίνη,
         École française d’Athènes
ISBN :  978-2-86958-309-2
ISBN Co-Éditeur :  978-6-18534-606-5
Largeur :  14 cm
Hauteur :  21 cm
Poids :  513 g
Nombre de pages :  324
Langue :  Grec
Supports :  livre broché

Dans la même collection

Des mêmes auteurs

Diffuseur(s)
Éditions Asini / Εκδόσεις ασίνη
3, Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση
105 61, Αθήνα
Grèce
+30 210 752 0708
Contact
Pour toute information - Πληροφορίες
École française d’Athènes
6, rue Didotou - 10680 Athènes
tel. +30/2103679922