Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα

Κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση

55 €
Collection et numéro :  Et. méditerranéennes 3
Année de parution :  2023
Éditeur(s) :  Εκδόσεις Καπόν / Kapon Editions,
         École française d’Athènes
ISBN :  978-6-18218-008-2
ISBN Co-Éditeur :  978-2-86958-590-4
Largeur :  21 cm
Hauteur :  28 cm
Nombre de pages :  312
Langue :  Grec
Supports :  livre broché, livre

Dans la même collection

Diffuseur(s)
Εκδόσεις Καπόν / Kapon Editions
23-27, Μακρυγιάννη
117 42, Athènes - Grèce
Αθήνα
+302109235098
Contact
Pour toute information - Πληροφορίες
École française d’Athènes
6, rue Didotou - 10680 Athènes
tel. +30/2103679922